Wisla - Legia 30.03.2012

Photos and videos.

POLAND: Wisla Krakow - Legia Warszawa 30.03.2012

 

Wisla:

 

Legia: